Ruwvoerwinning

Van Benthem Veevoeders beschikt over de nodige kennis met betrekking tot ruwvoerwinning. Bij van Benthem zijn wij van mening dat goed ruwvoer de basis is voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Het overgrote deel van het rantsoen bestaat uit maïs en gras. Logisch is dan ook dat er goed en ‘gezond’ ruwvoer gewonnen moet worden. Niet alleen de opbrengst is belangrijk maar de kwaliteit moet ook goed zijn.

Het moet smakelijk zijn, veel energie, een goede eiwitkwaliteit, de juiste mineralensamenstelling en moet voldoende structuur bevatten.

Delen