Duurzaamheid

De optimale voeding van een melkkoe bestaat uit ruwvoer, zoals gras en maïs en krachtvoer. In het krachtvoer zitten veel verschillende producten zoals maïsproducten, koolzaad, bieten, soja en resten uit de voedingsmiddelenindustrie. Soja is een belangrijk onderdeel van veevoer, omdat het veel eiwit van hoogwaardige kwaliteit bevat.

Duurzame grondstoffen

De optimale voeding van een melkkoe bestaat uit ruwvoer, zoals gras en maïs en krachtvoer. In het krachtvoer zitten veel verschillende producten zoals maïsproducten, koolzaad, bieten, soja en resten uit de voedingsmiddelenindustrie. Soja is een belangrijk onderdeel van veevoer, omdat het veel eiwit van hoogwaardige kwaliteit bevat.

sojaboon

De sojaboon is een peulvrucht. De bonen worden gedroogd, ontdaan van het omhulsel (de hul) en daarna wordt de boon geperst tot olie. De soja-olie wordt gebruikt voor producten zoals slaolie, margarine, frituurvet, zeep en plastics. Het restproduct van de boon (schroot) en de hullen worden vermalen tot meel. Het meel wordt grotendeels verwerkt in veevoeders.

Soja uit Noord- en Zuid-Amerika

Soja wordt voornamelijk geteeld in Noord- en Zuid-Amerika. De sojateelt in Zuid-Amerika gaat soms gepaard met ontbossing, aantasting van andere bijzondere natuur en onzorgvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen. De wereldwijde productie van soja neemt toe door de toenemende vraag naar voedsel. In 2018 was de totale sojaproductie ca. 334 mjoen ton. Ongeveer 5% van alle soja wordt verantwoord geproduceerd.

Wat is verantwoorde soja?


Om ontbossing en het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen te gaan en de situatie voor de boeren te verbeteren, zijn er initiatieven opgestart voor verantwoorde soja. Een van de certificeringssystemen is de RTRS, de Round Table on Responsible Soy. De RTRS is de bekendste standaard voor verantwoorde soja en wordt ondersteund door circa 200 sojaproducenten, -handelaren, -verwerkers, voedingsmiddelenbedrijven, banken en maatschappelijke organisaties. Het percentage soja met een RTRS- of gelijkwaardig certificaat wordt geschat op 5% wereldwijd.

Verantwoorde soja in Nederland

Sinds 2015 mogen melkveehouders in Nederland alleen nog voer afnemen van veevoerleveranciers die voldoende verantwoord gecertificeerde soja hebben gekocht. De Nederlandse zuivelketen is hiermee de eerste sector in Nederland die 100% verantwoord gecertificeerde soja gebruik. Dit is mede gerealiseerd door de samenwerking met WNF, Solidaridad en Natuur & Milieu.

Door het geringe volume van verantwoorde soja kan deze niet apart verwerkt worden. De verantwoorde soja wordt daarom nog gemengd met niet-gecertificeerde soja. De Nederlandse zuivelsector garandeert het gebruik van verantwoord gecertificeerde soja met de ‘book & claim’-methode. Dat betekent dat diervoederbedrijven in Nederland – voor elke ton sojaproduct die zij gebruiken – een certificaat kopen, dat waarborgt dat er ergens ook een ton duurzame soja wordt geteeld. Binnen Europa werken alle partijen – zowel binnen als buiten de diervoedersector – er hard aan om het marktaandeel duurzame soja te verhogen.

Delen