Disclaimer

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de Algemene Voorwaarden van Van Benthem Diervoeders Vollenhove B.V.

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van onze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.
Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Benthem Diervoeders Vollenhove B.V niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt door Internet Verkoop Oplossingen Vof op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken.

Indien u via deze website een website raadpleegt van derden, wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.