Melkvee

Bij Van Benthem Diervoeders hebben wij passie voor koeien, ons streven is om melkveehouders goed te adviseren met betrekking tot voeding. Uitganspunt hierin is dat gezonde koeien veel melk geven, hier begint het mee. Onze adviseurs geven advies op alle vlakken, van droogstand tot de piek van de lactatie.

Binnen ons melkveeteam zijn wij van mening dat er zoveel mogelijk melk uit ruwvoer moet worden gehaald. Dit doen wij door een advies op maat te geven, geen kuil en bedrijf zijn hetzelfde! Hierom werken wij met maatvoeders, bij ons is het mogelijk om een recept samen te stellen welke voldoet aan de specifieke bedrijfs- en rantsoensituatie.

Bij van Benthem werken wij graag op een open en eerlijke manier, wij maken geen geheim van de procentuele samenstellingen van krachtvoer. Deze vermelden wij dan ook op de vrachtbrief.

In bovenstaande video verteld melkveehouder Henk van Benthem over zijn ervaringen met van Benthem Diervoeders!

Delen