Kwaliteit

Van Benthem is producent van hoogwaardige kwaliteitsvoeders. Kwaliteit begint bij de inkoop en inname van grondstoffen, vervolgens wordt er geproduceerd onder strenge borging van de kwaliteit. Van Benthem is GMP+ gecertificeerd.

Van Benthem is producent van hoogwaardige kwaliteitsvoeders. Kwaliteit begint bij de inkoop en inname van grondstoffen, vervolgens wordt er geproduceerd onder strenge borging van de kwaliteit. Van Benthem is GMP+ gecertificeerd. Dit betekent dat producten, grondstoffen, het productieproces en transport het GMP+ kwaliteitswaarborg dragen.

Grondstoffen worden uitsluitend ingekocht van GMP+ gecertificeerde bedrijven en er vindt een kritische selectie plaats van leveranciers en grondstoffen. Onze fabriek voldoet aan de laatste eisen op het gebied van productie en voedselveiligheid.

Het certificatieschema van GMP+ International kent twee delen: Feed Safety Assurance (FSA),
voor veilig diervoeder en Feed Responsibility Assurance (FRA), voor een duurzame werkwijze.

Van Benthem is producent van Non-GMO voeders en voldoet aan de eisen van GMO Controlled van GMP+ (Certificaat GMP+ en GMO Controlled).

Of het nu gaat om vlees, zuivel of eieren, de consument moet erop kunnen vertrouwen dat ons voedsel veilig is. Met SecureFeed zet de diervoedersector een volgende stap in de borging van de veiligheid van diervoeders. – Krachtenbundeling voor monitoring- Gezamenlijke risicobeoordeling- Eén onpartijdige, transparante organisatie. Met SecureFeed investeren deelnemende bedrijven samen in de borging van veiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die veehouders aankopen. Deelnemers krijgen bovendien toegang tot kennis en expertise die voor elk diervoederbedrijf van waarde zijn. Lees meer over SecureFeed.

Tevens is van Benthem zich bewust van het feit dat veehouders willen weten wat zij kopen. Om die reden maken wij geen geheim van de grondstofsamenstelling en zijn wij een van de weinige bedrijven die inzicht geven in de procentuele grondstofsamenstelling. Deze staat vermeld op de vrachtbrief.
Kwaliteit wordt ook bepaald door continuïteit in samenstellingen. Om die reden veranderen wij zo min mogelijk de samenstellingen tussen de verschillende leveranties van dezelfde broksoort.

Van Benthem is lid van Nevedi (Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie). Nevedi vertegenwoordigt en behartigt de gezamenlijke belangen van een zeer diverse achterban. Ze verschillen sterk in omvang qua omzet, in werkgebied (van lokaal/regionaal tot wereldwijd) en in soort diervoeder dat ze produceren en/of verhandelen. Lees meer over Nevedi. Al onze verkopen en leveringen vinden plaats volgens de Algemene Voorwaarden Diervoederindustrie.

Delen