VB 101 MerrieLacto

VB 101 MerrieLacto is een belangrijke brok voor merries in de laatste drie tot vier maanden van de dracht en in de maanden dat het veulen zoogt. In deze maanden neemt de voedingsbehoefte van een drachtige merrie sterk toe. Uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek is gebleken dat een aantal belangrijke nutriënten botproblemen (o.a. OCD) kunnen voorkomen, deze zijn dan ook verwerkt in de voeding.

Klik hier voor meer informatie