Medewerkers

Directie

Ed van Benthem

       Binnendienst
Jolien Apeldoorn (financiële administratie)
Lumien Brand
Hans Kerkwijk 

Vertegenwoordigers

Jelle Roskam, Noord Oost Polder, kop van Overijssel
06 – 510 293 01, jroskam@solcon.nl
Evert Korenberg, Noord Veluwe, Oost Flevoland, Overijssel, Zuid Drenthe
06 – 117 200 97, ekorenberg@vanbenthemvollenhove.nl
Ritske Reitsma, Groningen, Friesland, Noord Drenthe,
06 – 308 126 92, rreitsma@vanbenthemvollenhove.nl
Wim Ligthart, Noord Holland
06 – 502 070 89, wligthart@quicknet.nl
Marcel Spil, Noord Holland
06 – 117 544 50, mspil@vanbenthemvollenhove.nl

Chauffeurs

Piet Schaap (bulk)
Robin Mol (bulk)
Martijn de Vries (bulk)
Marcel de Leeuw (bulk)
Ruurd Boes (zakgoed)

Productie

Bertus Lok
Albert van der Wal
Peter Boes
Martins Tamba

Pakhuismedewerkers

Herman van Benthem
Albert Keizer