Stimosoil Impact

De belangrijkste productiefactor in de bedrijfsvoering van een boerenbedrijf is grond. Een gezonde bodem is letterlijk en figuurlijk de basis voor een goede toekomst en voor het raliseren van een goede teelt een vereiste.

Stimosoil Impact is een bodemverbeteraar op natuurlijke basis dat ervoor zorgt dat de componenten in de bodem beter gaat functioneren. Het bevat spoorelementen en voedingsstoffen, die de plant en bodemleven activeren, stimuleren en voeden. Dit zorgt voor:

  • een efficiënte humusopbouw
  • vrijkomen van nutriënten uit organische stof
  • toename van het zuurstofgehalte in de grond

Daarnaast zorgt Stimusoil Impact voor een betere bodemstructuur. Dit ziet u terug in meer en diepere beworteling, meer haarwortels, hogere weerbaarheid van het gewas en toename van de capillaire werking. Het product heeft geen invloed op de mineralenbalans en is prima met de kunstmeststrooier te doseren.

Folder Stimosoil Impact