Grasland bemesting

Een goede bemesting,

begint met de grondeigenschappen, deze is af te lezen op uw grondmonsters en het bepalen van de gebruiksdoel van de percelen. Welke percelen zijn er voor beweiden en welke percelen voor het maaien, daarnaast is het van belang hoeveel is de gebruiksruimte van de percelen. Bedrijven met derogatie hebben een andere gebruiksruimte dierlijke mest dan bedrijven zonder derogatie. Met dierlijke mest brengt u een bepaalde hoeveelheid mineralen als basisgift op uw grond. Aan de hand van de hoeveelheid mineralen in de mest kan bepaald worden wat er het beste als aanvulling toegediend kan worden in de vorm van kunstmest. Om een goede inschatting te maken van de hoeveelheid toegediende mineralen via drijfmest is het advies om de dierlijke mest te laten analyseren, aangezien in de praktijk deze van samenstelling kan variëren. Aan de hand van de verzamelde gegevens kan samen met de adviseur  bepaald worden welke kunstmestsoort en de benodigde hoeveelheid om de tekorten aan te vullen

Maak daarom een afspraak met de vertegenwoordiger van Van Benthem en maak samen een plan van aanpak

Korrel kunstmest

Vloeibare kunstmest

Soil Impact