Ruwvoerwinning

Het overgrote deel van het rantsoen bestaat uit maïs en gras. Logisch is dan ook dat er goed en ‘gezond’ ruwvoer gewonnen moet worden. Niet alleen de opbrengst is belangrijk maar de kwaliteit moet ook goed zijn. Het moet smakelijk zijn, veel energie, een goede eiwitkwaliteit, de juiste mineralensamenstelling en moet voldoende structuur bevatten.

Grasland

Maïsland