Snoepsiroop & melasse

SNOEPSIROOP

Snoepsiroop Premium is een hoogwaardige grondstof die ontstaat door het oplossen van snoep- en suikerwaren met water. Snoepsiroop Premium is een volwaardig, multifunctioneel product en is te gebruiken in rundvee- en varkensvoeders, als enkelvoudige grondstof in de melkveehouderij en als conserveringsmiddel.

Snoepsiroop Premium is op meerdere manieren inzetbaar. Het kan gebruikt worden als smaakverbeteraar. Bijvoorbeeld wanneer de graskuil net wat minder geslaagd is. Daarnaast is het hoge aandeel aan in oplossing beschikbaar suiker ideaal om het conserveringsproces van bijvoorbeeld graskuilen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Voor de diervoederindustrie is Snoepsiroop Premium een bijzonder smakelijke vervanger van Melasse of Vinasse.

Dosering
U kunt Snoepsiroop Premium op diverse manieren aan uw dieren geven.
Bijvoorbeeld rechtstreeks aan het voerhek door Snoepsiroop Premium gedoseerd over het voer te verspreiden. Voordeel van deze methode is dat u minder smakelijke graskuilen toch aan de dieren kunt verstrekken. Nadeel van deze methode is dat de dieren in een vrij korte tijd de Snoepsiroop Premium kunnen opnemen. Hierdoor is het effect van de suiker op de pensvertering kort aanwezig. Om de goede smaak en het hoge suikergehalte van Snoepsiroop Premium optimaal te benutten, is het doseren van Snoepsiroop Premium in een gemengd rantsoen zeer geschikt. Naast het toepassen in een voermengwagen wordt Snoepsiroop Premium ook gebruikt bij voerrobotsystemen.

De hoeveelheid te doseren Snoepsiroop Premium is van een aantal zaken afhankelijk. Wanneer Snoepsiroop Premium vooral als smaakverbeteraar ingezet wordt, is een halve tot één liter per koe per dag voldoende. Wanneer Snoepsiroop Premium ingezet wordt om het suikergehalte in het totale rantsoen op peil te brengen, is het advies om te streven naar een totaal van zeven tot acht % suiker per kg drogestof.

Gebruikers van Snoepsiroop Premium hebben gemerkt dat Snoepsiroop Premium een goedkoop alternatief is voor producten die ingezet worden om slepende melkziekte te voorkomen. Door op de dag van afkalven de koe drie liter Snoepsiroop Premium gemengd met ongeveer 30 liter lauwwarm water te laten drinken, krijgt ze een flinke hoeveelheid direct beschikbare energie. Dit zorgt voor een vlotte start van de lactatie

Conservering
Een goed geconserveerde kuil is de basis voor een goede melkproductie. Het is de kunst het gras goed te conserveren, waardoor zo min mogelijk voedingsbestanddelen verloren gaan. De conservering van een kuil lukt alleen goed als er voldoende melkzuurbacteriën en suikers aanwezig zijn. Snoepsiroop Premium bestaat voor 95% uit suiker en is daardoor uitermate geschikt als conserveringsmiddel voor graskuilen.

Suiker is namelijk onmisbaar voor de groei van melkzuurbacteriën in de kuil. De toename van de melkzuurbacteriën zorgt voor een daling van de zuurtegraad in het ingekuilde gras en zorgt zo voor een stabiele kuil. Suikerrijke kuilen conserveren daarom goed. Twijfelt u aan het suikergehalte van het in te kuilen gras? Gebruik dan Snoepsiroop Premium als toevoegmiddel. Het kan voor het hakselen over de wiers worden verspreid, maar ook worden toegevoegd op de hakselaar

VoederwaardeLeveringsconditie
Snoepsiroop Premium is leverbaar in vloeistofcontainers (IBC’s) met een nettogewicht van 1200 kg

MELASSE

Melasse is een stroopachtig bijproduct van de productie van suiker uit suikerriet of suikerbieten.
Melasse kan gebruikt worden om  aan het voerhek of via de voermengwagen de smaak van het rantsoen te verbeteren, het suikergehalte in het rantsoen te verhogen of als inkuilmiddel voor een betere conservering van de graskuilen.

Voederwaarde