Melkschema

Biest               

Dag 1              6 á 8 liter biest waarvan de eerste 2 á 3 liter zo gauw mogelijk na de geboorte

Dag 2              2 x 2 liter                    3 x 1,5 liter

Dag 3              2 x 2 liter                    3 x 1,5 liter

Kunstmelk

Dag 4 t/m 7    2 x 1,75 á 2 liter

Week 2           2 x 2 á2,25 liter

Week 3           2 x 2,5 liter

Week 4 – 6     2 x 3 liter

Week 7           2 x 2,5 liter

Week 8           2 x 1,5 á 2 liter

Week 9           1 x 1,0 á 1,5 liter