Kunstmest

Voor een goede gewasgroei is het nodig dat er voldoende voedingstoffen worden aangevoerd. Door opname van voedingstoffen door het gewas wordt de voorraad in de bodem lager en die moet op maat aangevuld worden. Dit kan met dierlijke mest en/of met kunstmest. Wanneer er geen voedingstoffen worden aangevoerd neemt de opbrengst af, gaan gewassen gebrekverschijnselen vertonen en in extreme gevallen mislukt de oogst. Kunstmest is daarom nodig voor een duurzame landbouw.
Van Benthem Diervoeders beschikt over een breed assortiment aan kunstmeststoffen. Bij aangescherpte gebruikersnormen voor alle meststoffen is het van belang dat naast stikstof en fosfaat ook de zuurtegraad van zeer groot belang is. Voor meer informatie betreft een juiste beoordeling van uw grondmonsters om vervolgens een kunstmestkeuze/gift en gebruikt te maken kunt u contact opnemen met een van onze vertegenwoordigers of rechtstreeks naar kantoor.