GMO controlled voeders

Van Benthem is een specialist op het gebied van veevoer, ons doel is dan ook om boeren een zo goed mogelijk, op maat gemaakt product kunnen leveren. Nu een heel aantal melkfabrieken over gaan met Non-GMO (VLOG) melk, waarbij de veehouders ook alleen nog maar Non-GMO voer mogen voeren gaan ook wij als van Benthem hier in mee om de boeren weer op maat te kunnen bedienen!

Non-GMO staat voor producten die vrij zijn van genetische gemodificeerde organismen, dit zijn producten die niet met genetische gemodificeerde organismen in aanraking zijn gekomen. In de Europese melkmarkt is hier steeds meer vraag naar, veel melkfabrieken bieden een hogere melkprijs als er alleen Non-GMO voer wordt verstrekt. Non-GMO voer mag niet in de buurt van gangbaar voer komen, daarnaast dient ook het jongvee alleen Non-GMO te krijgen. Bij van Benthem hebben wij ook een eigen Non GMO voederlijn.