Geit

Als geen ander is Van Benthem Veevoeders en Kunstmest BV de specialist en producent voor voeding voor herkauwers. Voor de geiten is ook een assortiment samengesteld.

Binnen de groep herkauwers neemt de geit een bijzondere plaats in.
Ten onrechte worden ze vaak vergeleken met runderen of schapen:

– Een geit heeft een afwijkend graasgedrag en is kieskeuriger dan een koe of schaap.
– Een geit is veel gevoeliger voor smaak dan runderen of schapen.
– Voeding passeert het maagdamkanaal van de geit sneller dan bij runderen.
– Geiten hebben eigen voedingseisen, waaronder specifieke vitamine en mineralenbehoeften.
– Geiten zijn veel gevoeliger voor extreme vervetting of vermagering dan andere herkauwers.