Bemesting

Het overgrote deel van het rantsoen bestaat uit maïs en gras. Logisch is dan ook dat er goed en ‘gezond’ ruwvoer gewonnen moet worden. Niet alleen de opbrengst is belangrijk maar de kwaliteit moet ook goed zijn. Het moet smakelijk zijn, veel energie, een goede eiwitkwaliteit, de juiste mineralensamenstelling en moet voldoende structuur bevatten.
Goed  ruwvoer hangt af van een aantal factoren. Een van die factoren waar we invloed op hebben is bemesting. Naast dierlijke mest is kunstmest een veel gebruikte meststof. Deze is er in vele soorten in maten. De soorten die wij aanbieden zijn er in korrelvorm en vloeibare vorm.