Praktische adviezen

Houdt voor een optimale groei onderstaande adviezen aan:

Weerstand
Voer binnen vier uur na de geboorte minimaal 1,5 liter biest en minimaal drie keer 1,5 liter biest binnen de eerste 12 uur. Zorg dat de biest tijdens de bewaring goed blijft.
– Controleer de biest met een refractometer.
– Ent eventueel de koe in de droogstand tegen rota/corona en coli.

Voorkom diarree en verteringsstoornisssen
– Zorg voor optimale hygiëne (afkalfbox, emmers, eenlingboxen, etc).
– Voorkom overbezetting en daarmee een hoge infectiedruk.
– Voer de eerste levensweken maximaal twee liter melk per voeding, bij voorkeur 3x daags.
– Voer zo nodig speciale fokmelk voor extra ondersteuning van de darmgezondheid.

Voeren van VB Fokmelk
Voor het realiseren van een hogere groei adviseren we ‘dikker’ te voeren, namelijk 1 op 6 (60 gram poeder op 1 liter water). Zeker bij ‘koude opfok’ is dit aan te raden.

Vroege pensontwikkeling
Begin reeds vanaf de eerste week met het voeren van VB KalverMuesli of VB KalkStart. Deze voeders zorgen voor een optimale ontwikkeling van de penswand en pensactiviteit.

De VB Jongveemix is een uniek concept
Met deze mix van smakelijke onbewerkte grondstoffen en een kernkorrel is het mogelijk een zeer hoge voeropname te realiseren met behoud van een goede vertering en vaste mest. Dit zorgt voor een hoge groei en ontwikkeling. Voer de mix in de leeftijd van 2 tot 16 weken.

Drinkwater
Stel vanaf één week leeftijd voldoende water ter beschikking.

Onbeperkt melk verstrekken
Voor het onbeperkt melk voeren van opfokkalveren heeft Van Benthem alle kennis in huis. Laat u bij interesse informeren door één van onze adviseurs.