Stalhygiëne

Stalhygiene is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering op rundveebedrijven. Een goede stalhygiene voorkomt een te hoge bacteriedruk, en komt daarmee de gezondheid van uw veestapel ten goede. Een van de belangrijkste methoden om een goede stalhygiene te bereiken is onder meer vochtreductie.

Hieronder staan enkele middelen genoemd uit ons assortiment die kunnen bijdragen aan een goed stalklimaat

Dolokal is een veelgebruikt middel om de boxen droog te houden en de bacteriedruk te verlagen. Dolokal is erg gunstig geprijsd

Power-Cal is een speciaal gedroogde, poreuze kalksoort. Doordat Power-Cal poreus is, is de werking vergelijkbaar met die van een spons. Het kan zeer goed vocht opnemen en laat het hierna weer los. Het doel van Power-Cal is om de ligplaatsen droog te houden en de bacteriedruk te verlagen door het verhogen van de pH.

Een groot voordeel van Power-Cal ten opzichte van andere producten is dat het veel minder stuift. Minder stof is positief voor zowel de koeien als voor uzelf. Power-Cal is niet verschralend voor spenen of huid. In tegenstelling tot sommige andere kalksoorten, geeft Power-Cal geen stikstof-vervluchtiging in drijfmest. Lees meer over Power-Cal