VB Mineralenassortiment

In de moderne melkveerantsoenen wordt het belang van een uitgekiende vitamine- en mineralenvoorziening steeds groter. De hogere melkgiften, grote diversiteit in rantsoenen, gebruik van enkelvoudige grondstoffen en natte bijproducten maar ook de wetgeving, vereisen een steeds beter management aangaande de voorziening van de vitamines, mineralen en sporenelementen.

Als geen ander is Van Benthem zich van dit gegeven bewust. Bij het produceren van de krachtvoeders maar ook bij het samenstellen van de rantsoenen worden mineralen, sporenelementen en vitamines met een zo hoog mogelijke benutbaarheid gebruikt. Daarnaast worden de behoeften op boerderijniveau of op koppelniveau bekeken, geanalyseerd en afgestemd.

Omdat de voedermethoden en rantsoenen per bedrijf grote verschillen laten zien, zijn er een aantal methodes om tot een optimale vitaminen- en mineralenvoorziening te komen:

  • In de reeksen samengestelde krachtvoeders van Van Benthem wordt gewerkt met een optimale dosering goed benutbare vitamines, mineralen en sporenelementen.
  • In de brokken of de meelmengsels worden de gehalten aan vitamines, mineralen en sporenelementen, indien gewenst, op het individuele melkveebedrijf afgestemd.
  • Van Benthem biedt een reeks hoogwaardige vitaminen- en mineralenmengsels en Blockemel mineralenlikemmers. Het assortiment bevat o.a. mineralenmengsels voor jongvee, droogstaande en lacterende koeien.
  • Van Benthem kan “maatmineralen” leveren middels de module MineralenopMaat.nl. Van deze maatmineralen speciaal afgestemd op het individuele melkveebedrijf. Aan de hand van o.a. rantsoensamenstelling, ruwvoeronderzoek en specifieke wensen wordt een speciaal mengsel voor het bedrijf samengesteld.
  • Met de Topro Dry bolus tijdens de droogstand en de High Trace bolus voor jongvee en lactatie kunt u uw vee ook van sporenelementen en vitaminen voorzien. Voor de periode rondom afkalven biedt Van Benthem o.a. de Topro Calcium, Phosphor en Ket0 (energie)bolus.

Bekijk hier onze folder