VB Assortiment

Veel ‘snelle’ kuilen vragen om een ‘rustige’ maar goed verteerbare brok. De structuurrijkere kuilen vragen juist om een snelle verteerbare brok. Het brede VB Assortiment melkveevoeders voorziet in een ruime keuze krachtvoeders, passend bij de verschillende kuilkwaliteiten, rantsoensituaties en wensen van de veehouder.

Ons streven is een optimale productie te realiseren. Die optimale productie is niet voor elk bedrijf gelijk. Een bedrijf met een ruwvoeroverschot zal het belangrijk vinden het ruwvoer maximaal te benutten voor het realiseren van een zo hoog mogelijke productie. Bij een ruwvoertekort is het zaak te streven naar een zo hoog mogelijke productie met een hoge voerefficiëntie.

In onze visie is het belangrijk te kijken naar het rendement per koe maar daarbij de voerkosten per liter melk niet uit het oog te verliezen. Een efficiënte benutting van het aangeboden rantsoen is daarin zeer belangrijk. Dit geldt voor zowel energie en eiwit als ook voor mineralen (fosfor). Tevens hechten we veel waarde aan het komen van problemen. Goed voeren betekent ook meer weerstand, betere vruchtbaarheid en minder klauwproblematiek.

Het assortiment is opgedeeld in drie reeksen krachtvoeders met elk hun kwaliteit/prijsverhouding.
De Select Reeks bestaat uit een assortiment voeders met een scherpe prijs/kwaliteitverhouding.
De Plus Reeks heeft daarboven tevens extra eisen aan de gebruikte grondstoffen en nutriënteisen.
De Top Reeks is samengesteld op basis van zeer hoge eisen aan gebruikte grondstoffen en nutriënten. Tevens bevat de Topreeks een hoger aandeel mineralen en vitaminen

Zowel de ‘Plus Reeks’ als ook de ‘Top Reeks’ variëren minimaal in gebruikte grondstoffen en grondstofpercentages voor het behalen van maximale resultaten