VB Jongveeplan

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een goed ontwikkelde vaars bij afkalven op een leeftijd tussen de 23 en 24 maanden de hoogste levensproductie en levensduur laat zien. Om dit op de meest economische wijze te bereiken is een uitgekiende jongvee-opfokstrategie noodzakelijk. 

Van Benthem Veevoeders en Kunstmest BV heeft een doordacht assortiment opfokvoeders en producten. Uiteraard kan een intensieve begeleiding geboden worden waarbij bijvoorbeeld het kalibreren van de drinkautomaten, voeradvies en het controleren van de groei aan de orde komen.

Schematische weergave VB opfokplan

        Advies voor een optimale start van het kalf:

  • Voer binnen vier uur na de geboorte minimaal 1½ liter biest en minimaal drie keer twee liter biest binnen de eerste 24 uur. 

  • Vanaf dag drie kan overgeschakeld worden op VB Fokmelk. Let daarbij scherp op de juiste concentratie (1:7), aanmaaktemperatuur (50°C) en drinktemperatuur (42 °C). Tijdens de koudere perioden van het jaar (<10°C in de stal) adviseren wij een dikkere concentratie van de VB Fokmelk (1:6). 

  • Vanaf dag drie kan er ook gestart worden met het voeren van VB Kalvermuesli of VB KalfStart. Het hoge aandeel zetmeel in deze voeders zorgen voor een optimale ontwikkeling van de penswand en pensactiviteit. 

  • Stel vanaf één week leeftijd voldoende vers drinkwater ter beschikking.

  • Na vier tot vijf weken of bij een opname van ongeveer ¾ kg van VB Kalvermuesli of VB KalfStart kan men overschakelen naar de VB KalfGroei of VB KalfGroeiPlus. Vanaf dat moment adviseren wij tevens hooi of een goede kwaliteit structuurrijk ruwvoer bij te voeren. 

  • Op het moment van spenen dienen de kalveren minimaal twee kg VB KalfGroei brok op te nemen naast goed ruwvoer.

  • Vanaf 12 tot 16 weken leeftijd adviseren wij over te schakelen op de VB JongveeFinish. Deze brok kan worden gevoerd tot 9 à 12 maanden leeftijd. Naast goede kwaliteit ruwvoer (>825 VEM) is vanaf die leeftijd het voeren van krachtvoer niet meer nodig. Vanaf negen maanden is het wenselijk om extra mineralen bij te voeren.

Vraag de Van Benthem Veevoeders en Kunstmest BV adviseurs naar andere opfokprogramma’s zoals versnelde opfok en “once a day feeding”.